Giv ordblinde den hjælp de har behov for!

ScanDis A/S, den 19. september 2017


Det er vigtigt at man opdager ordblindhed i tide, så der kan ydes den hjælp der er behov for, lige fra skolestart.„Er man dagligt udfordret med læsning og skrivning, er det ofte svært at følge med i undervisningen. Dermed kan man let miste lysten til at lære og troen på fremtiden.”
Ordblinde er udfordret i undervisningen

Ordblindhed eller dysleksi er en varig funktionsnedsættelse, som gør det svært at håndtere skriftsproget og viser sig som langsom og upræcis afkodning af bogstaver og bogstavfølger.

Derved har den ordblinde vanskelig ved at opdele sammenhængende tale i de sproglyde (fonemer), som danner grundlaget for skriften.

Det er meget forskelligt fra ordblind til ordblind, hvordan man oplever ordblindhed. Nogle har svært ved at læse og stave, mens andre måske kun har vanskeligheder med at læse.

Ordblindhed kan være arveligt. Derfor er det en god idé, hvis man har børn i skolealderen, at man gør skolen opmærksom på, at barnet kan være ordblind allerede i indskolingen, så det ikke først bliver opdaget, når barnet når mellemtrinet eller overbygningen.

Der er ikke noget præcist tal på, hvor mange ordblinde der er i Danmark. Man mener at ca. 7% af den danske befolkning har læse- og skrivevanskeligheder. Men antallet er nok reelt højere. Mange voksne ved faktisk slet ikke, at de er ordblinde. De har lært at klare sig gennem livet, selvom de har besvær med at læse og skrive. Ordblindhed er den mest udbredte indlæringsvanskelighed hos børn. Der er flere drenge end piger, der er ordblinde.

De tekniske læse- og skrivestøtte hjælpemidler, som bl.a. ViTre, er i dag så gode, at det betyder alverden for en ordblind at få hjælp til selvhjælp. Det gør livet så meget nemmere at kunne klare sig selv i undervisningen på lige fod med ikke ordblinde.

Se indslaget på TV2 Østjylland som sætter fokus på problematikken.