ViTre Mac version 5 er klar

ScanDis A/S, den 21. december 2018


Den nye version indeholder mange nye funktioner omkring ordbøger. Det er bl.a. nu muligt at dele ordbøger med andre, rette udtale, definere typiske fejlstavninger og tilføje betydninger til de enkelte ord. Det er også blevet muligt at hente ordbøger fra ScanDis Ordbogslager.
Det er nu også muligt selv at tilføje nye sprog.


Tilføj egenskaber for ord

Du kan angive udtale, fejlrettelser, betydning og eksempel for ord i brugerordbøgerne.

Angiv et ords udtale

I feltet Udtale kan du angive hvordan ordet skal udtales. Du kan bruge Læs knappen til højre for teksten for at lytte til udtalen du har angivet.

Angiv mulige fejlstavninger for et ord

Du kan rette fejlstavninger for et ord. Når du skriver en fejlstavning eller en del af en fejlstavning, vil ViTre i ordforslagslisten vise den rigtige stavning.

Beskriv et ords betydning og vis et eksempel

Du kan tilknytte en beskrivelse af ordet betydning og et eksempel på brug af ordet. Ord der har tekst tilknyttet, vises med spørgsmålstegn til højre for ordet i ordlisten. Klikker du på spørgsmålstegnet i listen ordforslag, ser du ordets betydning.

Da tilføjede egenskaber også virker for ord i de indbyggede ordbøger, kan du fx bruge denne funktion til at opbygge din egen betydningsordbog.

ViTre Mac Ordbøger - Egenskaber for ord

ViTre Mac Ordbøger - Egenskaber for ord


Placering af ordbøger

Du kan selv administrere hvilke mapper, som indeholder ordbøger. Du kan oprette nye placeringer, fjerne placeringer og redigere deres søgerækkefølge.

To placeringer er indbyggede i ViTre:

  • Alle brugere, som kan bruges til ordbøger som skal deles mellem computerens brugere.
  • Mig selv, som er standardplaceringen. Dine egne private ordbøger placeres her.

ViTre Mac- Håndtering af ordbogsplacering

ViTre søger efter ordbøger i placeringer fra toppen af listen. Ordbøger der ikke er afkrydset, springes over.


Deling af ordbøger mellem enheder eller personer

Når du deler en ordbog, kopierer ViTre den til en placering som er delt mellem enheder eller personer. Det kunne fx være en placering på et netværksdrev, en Dropbox mappe eller en iCloud mappe.
Hvis du ønsker at gøre en ordbog globalt tilgængelig, kan du lægge den i ScanDis Ordbogslager. En ordbog der ligger i ScanDis ordbogslager, kan benyttes af alle. Men der er mulighed for at få indholdet krypteret så andre personer ikke kan se eller redigere indholdet.

ViTre Mac- Håndtering af ordbogsplacering


Hent en ordbog der er delt globalt

Du kan importere en ordbog som er delt via ScanDis Ordbogslager. Vælg blot en ordbog i listen og klik "Importér".

ViTre Mac- Importér en ordbog fra ScanDis Ordbogslager


Tilføj et nyt sprog

Det er muligt at tilføje et helt nyt sprog. Vælg sproget i listen og klik "Tilføj". De tilgængelige stemmer for det valgte nye sprog kan herefter vælges i stemmelisten.

Nu kan du gå i gang med at oprette ordbøger for det nye sprog. Men tjek først om andre personer har lavet en ordbog for sproget tilgængeligt i ScanDis Ordbogslager - måske er arbejdet allerede er gjort af andre.

ViTre Mac - Tilføj et nyt sprog


Har du allerede ViTre version 4 installeret, er det lettest at lade ViTre hente opdateringen. Vælg ViTre menupunktet "Søg efter opdateringer".

Hent en gratis demo eller køb ViTre Mac direkte i vores webshop.