Bedre læring med ViTre i skolen
"Effektiv hjælp til læring og tilegnelse af viden i skolen."

ViTre i skolen

Almenviden, ordforråd og indsigt er fundamentet for elevernes faglige og personlige udvikling.

Med ViTre i skolen har alle elever gavn af let at kunne tilegne sig ny viden. Læsesvage elever kan hurtigt komme på højde med læsestærke elever. ViTre gavner skolen og løfter karaktergennemsnittet.

En skole- og elevaftale til ViTre giver skolen ret til at anvende ViTre på samtlige skolens computere og af alle elever og lærere, der er tilknyttet skolen.

Priseksempel ved en 3-årig aftale for en skole med under 250 årselever.
Årsleje: 3.000 kr. ekskl. moms per år.

Få mere information eller rekvirer et tilbud fra os via mail eller på telefon 96 27 02 20.