ViTre læser tekst højt


Let og effektiv videnstilegnelse med ViTre Mac

Læs højt med ViTre Mac

Al tekst som kan markeres kan læses højt - på nettet, i dokumenter og pdf. Du kan endda få læst teksten i billeder højt blot ved at markere teksten i billedet.
En lang sammenhængende tekst kan kopieres til ViTre Mac Reader og herefter læses højt kontinuerligt.


ViTre Mac er let at anvende til højtlæsning. Du markerer blot teksten, du ønsker læst højt og klikker på knappen Afspil ().
Du kan vælge at pause () eller stoppe () højtlæsning, når ViTre Mac er i oplæsningstilstand.

ViTre læser elektronisk tekst højt og hjælper dig i læseprocessen