ViTre brugervejledninger


Brugervejledninger

Brugervejledning til ViTal
Hent
Brugervejledning til ViTex
Hent
Brugervejledning til ViseOrd
Hent
Brugervejledning til ViTre USB
Hent
Tillæg til ViTre version 91
Beskrivelse af nyheder og rettelser i ViTre. Her bl.a. om forbedret udtalebog.
Hent
Tillæg til ViTre version 84 – 87
Beskrivelse af nyheder og rettelser i ViTre. Her bl.a. om oplæsning ved profilskift i ViTal og ViTex, ViTex mappeovervågning,
nye formater i ViTex dokument eksport samt forbedrede korrekturregler i ViseOrd.
Hent
Tillæg til ViTre version 83
Beskrivelse af nyheder og rettelser i ViTre. Her bl.a. om forbedret integration med C-Pen i ViTal, bogstavlyde i ViTal,
import/eksport af korrekturregler i ViseOrd samt nye indstillinger i ViseOrd forslagsvindue.
Hent
Tillæg til ViTal version 4.5.5
Beskrivelse af nye funktioner i ViTex. Her om nyt design af oplæseroversigt og favoritstemmer, ny funktion i udtalebog,
ny funktion i lydoptager samt lås skærm- og tekstlæser.
Hent
Tillæg til ViTex version 2.0.2
Beskrivelse af nye funktioner i ViTex. Her om PDF-læser, søgning i tekst samt ny funktion i udtalebog.
Hent
Tillæg til ViTex version 1.7.2
Beskrivelse af nye funktioner i ViTex. Her om lydfiler og nyt design.
Hent